Rekisteriseloste 2018-02-13T20:17:00+00:00

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste:

REKISTERINPITÄJÄ

Iberico tmi, y-tunnus 2005525-2

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Katariina Cozmei
Puhelin +358 440336700
Sähköposti info@iberico.fi

REKISTERIN NIMI

Iberico.fi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Ibericon verkkokaupasta tavaraa tai palveluita, tai ottanut yhteyttä asiakaspalveluun.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ibericon.fi verkkokaupan sekä Iberico toiminimen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä voidaan käyttää myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Iberico.fi:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä kohdennettuun asiakaspalveluun verkkosivuillamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Iberico.fi:n verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Iberico.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita kuten Postia. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi kuten Postin pakettien lähettämiseksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Iberico.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite Puhelinnumero, Tiedot käsitellyistä tilauksista, Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Iberico.fi:n käytössä, paitsi Iberico.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi postitukseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Iberico.fi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Iberico.fi:n verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista, kuten esimerkiksi Postin kanssa toimiessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Iberico.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Iberico.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Iberico.fi kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Iberico, Vantontie 166, 21120 Raisio. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi.

TIEDON KORJAAMINEN

Henkilörekisteriin merkityn henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti Iberico.fi asiakaspalvelun kautta esimerkiksi uusien yhteystietojen suhteen.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Iberico.fi:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja Ibericon itsensä suorittamaa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostilla info@iberico.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Iberico, Vantontie 166, 21120 Raiso. Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja osoite.