Rekisteriseloste 2017-11-28T18:09:17+00:00

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Iberico tmi, y-tunnus 2005525-2

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Katariina Cozmei
Puhelin +358 440336700
Sähköposti info@iberico.fi

REKISTERIN NIMI

Iberico.fi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Iberico.fi verkkokaupan asiakkaaksi, ostanut Ibericon verkkokaupasta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ibericon.fi verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Iberico.fi:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Iberico.fi:n verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Iberico.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Iberico.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

   Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

   – Henkilön etu- ja sukunimi

 

   – Sähköpostiosoite

 

   – Postiosoite

 

   – Puhelinnumero

 

   – Tiedot käsitellyistä tilauksista

 

  – Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Iberico.fi:n käytössä, paitsi Iberico.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Iberico.fi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Iberico.fi:n verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Iberico.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Iberico.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.